Eerste klinische trial voor stamceltherapie bij RP-patiënten

onderzoekslab

In Irvine (Californië) nemen 16 patiënten deel aan de eerste klinische testen met stamcellen om Retinitis Pigmentosa (RP) te behandelen. Dit rapporteert projectleider Dr. Henry Klassen van Uci’s Gavin Herbert Eye Institute en Sue & Bill Gross Stem Cell Research Center. Tijdens dit stamcelonderzoek worden retinale progenitor cellen gebruikt, specifiek voor het netvlies. Progenitor cellen zijn stamcellen die zich in een stadium bevinden tussen stamcel en volgroeide cel. Hun regeneratieve eigenschappen zijn vergeljkbaar met die van stamcellen.

4 deelnemers met RP hebben al injecties met stamcellen gekregen, zowel bij het Gavin Herbert Eye Institute in Irvine als bij Retina Vitreous Association in Los Angeles. Dit gebeurt in samenwerking met het Californisch instituut voor regeneratieve geneeskunde en hun nieuwe Alpha Stamcel Clinic Network, waarvan UCI de oprichter is.

Tijdens fase I en II wordt de veiligheid en efficiëntie van de stamceltherapie getest. Bij 16 patiënten in een ver gevorderd stadium van RP worden stamcellen geïnjecteerd in het glasvocht. De patiënten krijgen een injectie in één oog, onder plaatselijke verdoving (met oogdruppels). De deelnemers worden gedurende 12 maanden gevolgd om te meten of deze behandeling efficiënt en veilig is.

Deze stamceltherapie voor RP is de eerste behandeling in zijn soort, en werd ontwikkeld door Dr.Klassen en Dr. Jing Yang. Dr. Yang is de medeoprichter van jCyte, dat de ontwikkeling van geneesmiddelentherapie sponsort. De behandeling richt zich op het behouden van het resterende zicht, waardoor de achterutgang van de fotoreceptoren in het netvlies van patienten gestopt kan worden. Misschien is het in een later stadium mogelijk om de beschadigde cellen te reactiveren door deze cellen te vervangen.

Bron: Newswise, 12-08-2015